Desatero čtyřlístku
 
 
1. Vstupujte do centra pouze v přezůvkách
 
2. Obuv a svršky odkládejte v šatně, peníze a cenné věci        ponechejte u sebe
 
3. Při příchodu se zapište do knihy návštěv
 
4. Do hracího prostoru neneste jídlo ani pití
 
5. Rozlité nápoje a další drobné nehody ihed odstraňte
 
6. Odpovědnost za své dítě nese doprovod po celou dobu      pobytu v centru. Veďte k vzájemné ohleduplnosti a 
    toleranci! Snažte se zabránit případným konfliktům a
    zraněním! Jakékoliv poškození zařízení nebo zranění
    oznamte! 
 
7. Dejte pozor, aby se děti chovali k hračkám a zařízení v
    centru šetrně! Veďte je k pořádku a před odchodem
    hračky ukliďte! Buďte dobrým příkladem pro ostatní
 
8. Doprovoďte své děti na WC, dohlédněte na spláchnutí a      vypláchnutý nočník!
 
9. Buďte ohleduplní k sobě i ostatním a při podezření na
    začínající chorobu raději zůstaňte doma! Oznamte nám
    prosím případné infekční onemocnění!
 
10. Pokud máte zájem o jakákoli zboží, oznamte to
      prosím odpovědné osobě
 

 

Made with Namu6