Program Čtyřlístku
 
Pondělí: 
      9.30 - 11.30 herna pro maminky s dětmi 0 - 6 let
 
Středa: 
    16.00 - 18.00 herna pro maminky s dětmi 0 - 6 let
    (Dle zájmu možnost zúčastnit se pracovní činnosti tj.
    zařazujeme pracovní chvilku, kdy si maminky s dětmi
    mohou něco vyrobit)
 
Čtvrtek:
    9.30 - 11.30 herna pro maminky s dětmi 0 - 6 let
 
  Doprovodné akce předem vyvěsíme (obchod u Moravců,
  Jednota, budova ZŠ).
 
  Srdečně všechny zveme, výkonný výbor RC.
 

 

Made with Namu6