Ceník služeb
 
Vstupné do centra :
      - pololetní členský příspěvek 300,-Kč/rodina
      - 30,-Kč za jednotlivý vstup/rodina
     
      - cena kroužku je stanovena vedoucím kroužku
      - pro každý jednotlivý kroužek je cena odsouhlasena              výkonným týmem
      - výkonný tým stanový vstupné pro jednotlivé            
        přednášky a besedy(mimořádný program)
 
      - firemní prezentace zboží po odhlasování výkonným
        týmem - cena 200,- Kč za prezentaci
      - výkonný tým může odsouhlasit jinou cenu dle
        skutečného případu
     
      - poskytnutí prostor pro jiné akce např. narozeniny 
        dítěte odsouhlasí výkonný tým - cena 200,-Kč za 
        3 hodiny
      - prodej zboží po odsouhlasení výkonným týmem dle
        dle odsouhlasených cen
      - prodej nápojů a občerstvení po odsouhlasení
        výkonným týmem dle aktuálního ceníku

 

 

Made with Namu6